Sankthans

Kære Medlem

Traditionen tro holder vi Sankthans kom-sammen på flyvepladsen i Pøl den 23.06. Det foregår (næsten) som det plejer. Man medbringer selv mad og eventuelle drikke til eget forbrug og vi synger et par passende sange, hvor vi holder den fornødne afstand mens vi sammen festligholder årets længste dag Grillen vil blive tændt fra kl 18, men man kan komme som man synes. ,

De bedste hilsner

Bestyrelsen for Nordals Flyveklub

PS
Sædvanligvis er vi langt under 50 fremmødte, men hvis der mod forventning skulle kommer flere, har vi naturligvis en plan så landets love overholdes og så vi ikke påfører hinanden nogen unødvendig risiko.

Sommergrill starter igen

Kære Venner.

Nordborg Flyveplads starter med “torsdags grill aften” igen fra på næste torsdag den 11.06. Medlemmer af klubben og flyvende gæster er velkommen, det er dog indtil videre nødvendigt med tilmelding til Allan Pihl på 2944 2789 da vi desværre må have lidt styr på hvor mange der kommer. Vi håber at se så mange af jer som muligt, det bliver lidt anderledes end sidste år, da vi stadig overholde div retningslinjer vedrørende smitteforebyggelse, men vi finder en hyggelig og forsvarlig måde at være sammen på.

Sommer grill EKNB

På grund af forsamlingsforbudet må vi udsætte starten af vores torsdags grill aftener. Den 08.06 forventer vi det bliver tilladt at mødes flere og dermed mulighed for at genoptage vores fly-ind aftener omend i ændret form. Vi kender ikke myndighedernes betingelserne endnu. Vi vil efter den 08.06 tage stilling til hvornår og hvordan vi kan åbne mere. Vi forventer dog allerede nu at måtte indføre PPR i forbindelse med udendørs grill aftener, så vi kan styre antallet af fremmødte og informere om vores forholdsregler lokalt på pladsen. Vi er meget kede af det skal være sådan, alle flyvende gæster er altid velkommende til at besøge Nordborg Flyveplads, vi behøver blot at det sker i overensstemmelse med landets love og civil social ansvarlighed. Vi håber det lykkes at ses henover sommeren,

Venlig hilsen
Niels Kristian Kjær

Covid 19 forholdsregler

Kære Medlem.
Vi har fortsat brug for et socialt fællesskab, men det skal foregå i respekt for landets love og med social ansvarlighed

Derfor må vi kun samles højst 5 personer ad gangen indenfor i klubhuset

Undgå at besøge flyvepladsen, hvis du er forkølet eller har andre symptomer på akut luftvejs infektion.

Hold afstand, vask hænder hyppigt, brug håndsprit og nys / host i ærmet.

Hilsen 
Niels Kristian Kjær
Formand Nordals Flyveklub

Kære Medlem
Der indkaldes hermed til general forsamling i Nordals Flyveklub den 11.03 kl 19.00 i klubhuset i PØL
Det vil senest 2 uger før GF komme mere detaljeret information.

Dagorden vil være jf vedtægterne

1. Aflæggelse af årsberetning, (her under status på fremtidsplanerne for klub og flyveplads)
2. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
3. Fastsættelse af kontingenter og indskud
4. Behandling af indkomne forslag
5 Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter
6. Valg af revisorer og suppleant
7. Eventuelt

Sæt allerede nu kryds i kalenderen – og send evt forslag til en af bestyrelses medlemerne senest 8 dage før GF, hvis der ønskes en GF beslutning

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Fest 01.02.20 på grund af flyveplads overdragelsen

Den 1. februar kl 12 vil bestyrelsen lade champagne propperne springe på Nordborg Flyveplads, i anledning af vi overtager jorden fra Sønderborg Kommune 
Vi vil udover champagnen gerne byde jer på et par stykker højt belagt smørrebrød og en øl så vi sammen kan fejre at vi har sikret mulighed for sjov flyvning på Nordals i mange år fremad
samt mulighed for vi realisere vores planer og drømme for pladsen og klubben. 
Vi håber mange af jer har lyst til at være med, der vil være mulighed for at udveksle glade minder fra fortiden samt  ideer og tanker for fremtiden  

Tilmelding til Allan Pihl 

allan.s.pihl@gmail.com

2944 2789

venlig hilsen
Niels Kristian Kjær
På vegne af Bestyrelsen

Sommernyt

Vi har i sommerens løb haft mange spændende besøg fra Norge Tyskland, Schweiz og fra alle hjørner af Danmark

Vi har lagt billeder på facebook siden.

Der kommer tilmed på torsdag , hvis vejret tillader det, adskillige fly fra Hamborg flyveklub, så vores grill har blevet godt brugt i sommers. Vi takker alle de aktive flittige medlemmer der utrætteligt har hjulpet med disse fly ind grill aftener