Sommer grill EKNB

På grund af forsamlingsforbudet må vi udsætte starten af vores torsdags grill aftener. Den 08.06 forventer vi det bliver tilladt at mødes flere og dermed mulighed for at genoptage vores fly-ind aftener omend i ændret form. Vi kender ikke myndighedernes betingelserne endnu. Vi vil efter den 08.06 tage stilling til hvornår og hvordan vi kan åbne mere. Vi forventer dog allerede nu at måtte indføre PPR i forbindelse med udendørs grill aftener, så vi kan styre antallet af fremmødte og informere om vores forholdsregler lokalt på pladsen. Vi er meget kede af det skal være sådan, alle flyvende gæster er altid velkommende til at besøge Nordborg Flyveplads, vi behøver blot at det sker i overensstemmelse med landets love og civil social ansvarlighed. Vi håber det lykkes at ses henover sommeren,

Venlig hilsen
Niels Kristian Kjær

Covid 19 forholdsregler

Kære Medlem.
Vi har mere end længe, brug for et socialt fællesskab, men det skal foregå i respekt for landets love og med social ansvarlighed

Derfor må vi kun samles højst 10 personer adgangen udenfor og højst 4 personer ad gangen indenfor i klubhuset
(for at respektere 10 persons begrænsningen og rådet om 2 meters adskillelse.)

Undgå at besøge flyvepladsen, hvis du er forkølet eller har andre symptomer på akut luftvejs infektion.

Hold afstand, vask hænder hyppigt og nys / host i ærmet.

Hilsen 
Niels Kristian Kjær
Formand Nordals Flyveklub

Kære Medlem
Der indkaldes hermed til general forsamling i Nordals Flyveklub den 11.03 kl 19.00 i klubhuset i PØL
Det vil senest 2 uger før GF komme mere detaljeret information.

Dagorden vil være jf vedtægterne

1. Aflæggelse af årsberetning, (her under status på fremtidsplanerne for klub og flyveplads)
2. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
3. Fastsættelse af kontingenter og indskud
4. Behandling af indkomne forslag
5 Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter
6. Valg af revisorer og suppleant
7. Eventuelt

Sæt allerede nu kryds i kalenderen – og send evt forslag til en af bestyrelses medlemerne senest 8 dage før GF, hvis der ønskes en GF beslutning

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Fest 01.02.20 på grund af flyveplads overdragelsen

Den 1. februar kl 12 vil bestyrelsen lade champagne propperne springe på Nordborg Flyveplads, i anledning af vi overtager jorden fra Sønderborg Kommune 
Vi vil udover champagnen gerne byde jer på et par stykker højt belagt smørrebrød og en øl så vi sammen kan fejre at vi har sikret mulighed for sjov flyvning på Nordals i mange år fremad
samt mulighed for vi realisere vores planer og drømme for pladsen og klubben. 
Vi håber mange af jer har lyst til at være med, der vil være mulighed for at udveksle glade minder fra fortiden samt  ideer og tanker for fremtiden  

Tilmelding til Allan Pihl 

allan.s.pihl@gmail.com

2944 2789

venlig hilsen
Niels Kristian Kjær
På vegne af Bestyrelsen

Sommernyt

Vi har i sommerens løb haft mange spændende besøg fra Norge Tyskland, Schweiz og fra alle hjørner af Danmark

Vi har lagt billeder på facebook siden.

Der kommer tilmed på torsdag , hvis vejret tillader det, adskillige fly fra Hamborg flyveklub, så vores grill har blevet godt brugt i sommers. Vi takker alle de aktive flittige medlemmer der utrætteligt har hjulpet med disse fly ind grill aftener

Husk årets julefrokost

Husk årets julefrokost

Kære Venner

Husk der er julefrokost i Klubhuset i Pøl den 24.11.18 kl 18,30. Man medbringer traditionen tro selv lidt mad og drikke. Tilmelding til Allan Pihl

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Liebe Freunde
Denken Sie daran, dass es am 24.11.18 um 18.30 Uhr eine “Julefrokost / Weihnachtsfeier “im  Pøl gibt. Du bringst etwas mit, was du essen und trinken kannst. Sie können sich bei Allan Pihl anmelden