Sankt Hans Fest på flyvepladsen i Pøl

Traditionen tro holder Nordals Flyveklub Sankt Hans fest på søndag
med båltale og sange.
Vi starter med fælles spisning hvor man hver især medbringer mad og drikke ved 1900 tiden