General forsamling

Den 12.05.21 afholdt vi general forsamling i flyveklubben, beretning, regnskab og referat vil snarligt blive rundsendt til alle medlemmer. På generalforsamlingen blev der udtalt en stor tak til Fabrikat Mads Clausens fond, der endnu engang har støttet flyveklubben/flyvepladsen med et stor beløb. Det nye tank anlæg er på trapperne forventes opstillet i løbet af få uger. Bestyrelsen blev genvalgt, regnskab og beretning vedtaget. Kontingent er uændret.

Hvis et par medlemmer skulle have lidt overskud og lyst til bestyrelsesarbejde, så ser vi gerne de stiller op til næste valg 🙂